Indonesische herstelbetalingen

HERSTEL DE REPUBLIEK

“Waar was dit goed voor?”

Toen in 1949 de Nederlandse militairen vanuit Indonesië naar Nederland repatrieerden, waren er zeer velen die zich op de boot naar huis al afvroegen, waar het nou allemaal goed voor was geweest. Er waren immers tijdens de “Politionele Akties” en als gevolg van een genadeloze guerilla-oorlog meer dan 6.000 Nederlanders gesneuveld. Ook hadden naar schatting ruim 150.000 Indonesische vrijheidsstrijders het leven gelaten. De “Hollandse Leeuw” had woest om zich heen geslagen. 

Een bloedige strijd die voor de terugkerende manschappen niets had opgeleverd dan trauma’s en frustraties. Ze waren opgetrommeld, al of niet voor hun nummer, om in Indië “orde en rust” voor de bevolking te brengen en de laatste Japanners te bevechten.  De “expeditionaire macht” had een schone taak en daar waren “kerels met pit” voor nodig. Ze maakten zichzelf en anderen dus maar wijs, dat ze ook veel goeds hadden kunnen doen voor de…

View original post 977 more words

Advertisements

De Nieuwe Bataafse Republiek

HERSTEL DE REPUBLIEK

Alles heeft met de (verborgen) geschiedenis te maken.

Als onze generatie de geschiedschrijving zou beoordelen, zal altijd in ogenschouw moeten worden genomen dat de verslaggeving door de overwinnaars worden opgeschreven en dus per definitie het gelijk aan hun kant hebben. Geschiedenis is een aaneengeregen ketting van oorlogen en slagvelden. De laatste overlevende op het slagveld maakt de balans op en gaat eenzijdig verklaren waarom hij de terechte winnaar is; schrijft zijn eigen waarheid op. Die boeken worden op scholen verspreid en daarmee houden de overwinnaars die machthebbers zijn geworden, de waarheid in pacht. Men gaat over lijken om dat in stand te houden. Daarom is er een soort asymmetrische (guerrilla) tactiek nodig door de zaken categorisch 180 graden om te draaien. Door los te komen van een gekooide vrijheid kan de mensheid overleven.

Asymmetrische geschiedschrijving is de enige manier om de mensen de ogen te laten openen en bewust te…

View original post 2,213 more words

De verkrachting van Afrika

HERSTEL DE REPUBLIEK

Waarom veel Fransen een broertje dood aan werken hebben.

Punt 7 van de Radicalen in Frankrijk luidt:

“Het beëindigen van de koloniale schulden”.

We dachten eerst nog even in een vlaag van verstandsverbijstering dat Frankrijk nog schulden had af te lossen aan haar voormalige koloniën, maar dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. De-koloniseren betekent praktisch gezien het voortzetten van de slavernij in een modern jasje. Dat hebben we gezien met het verhaal rond Haïti, een slavenkolonie die, om vrij te worden, in 1804 een lening van miljarden bij de Rothschilds en Barings moest aangaan om Frankrijk schadeloos te stellen. U weet wel, het Frankrijk van “Vrijheid, gelijkheid en Broederschap”, maar helaas geldt dat dan alleen voor de witte “vrije” mens. Die lening is in 1947 uiteindelijk nog echt 100% afgelost ook.

We schreven er immers al eerder over, toen na de aardbeving het land in puin lag en…

View original post 1,012 more words

Frankrijk radicaliseert

HERSTEL DE REPUBLIEK

In Frankrijk is een radicale beweging onder het maaiveld actief.

Deze radicalen hebben een eisenpakket samengesteld om Frankrijk te hervormen tot een aangename werk-, recreatie- en pensioenstaat. Er is een 12-puntenplan in omloop, waarvan je je afvraagt hoe dat gefinancierd moet worden zonder de totale uitroeiing van de bankierselite, die staten sinds eeuwen in een wurggreep houden als gevolg van oorlogen die schulden veroorzaken en schulden die weer oorlogen veroorzaken. De “Rothschild” methode functioneert sinds hun onderwerping aan de Jezuïeten sekte in 1773 naar behoren en zeker in Frankrijk, waar het met de revolutie in 1789 allemaal begon. En we weten inmiddels hoe die Revolutie op gang is gekomen en hoe die binnen de kortste haar eigen kinderen heeft opgevreten door de Jacobijnse “terreur rouge”. Hoe zou dat met die gele hesjes zitten…..

Vrijheid, gelijkheid en broederschap?

Hoewel wij alert blijven waar het gaat om de krachten die op de…

View original post 456 more words

Het Rapport Zwaap over de werkelijke kosten van de monarchie

HERSTEL DE REPUBLIEK

Het Republikeins Genootschap nieuwe lichting heeft onder leiding van de hoofdredacteur van De Republikein René Zwaap, een onafhankelijk onderzoek naar de kosten van “het koningshuis” uitgevoerd. Men komt in het Rapport Zwaap tot de conclusie dat wat te traceren is, het lieve sommetje van € 345 miljoen beloopt. Wat we niet kunnen traceren weten we niet, een gapend gat als “open eind”.

View original post 589 more words