EEN SCHIP MET UITVRETERS . . .

E.J. Bron

Screenshot_4

Een nieuwe lading “aanwinsten” is gearriveerd.

Zojuist lees ik in één onzer couranten dat er de afgelopen dagen zevenduizend Afrikanen uit de Middellandse zee zijn gered. Welnu, dat zijn er knap veel. Dat is een heel dorp. Waar moeten we al dien negroïde klaplopers in hemelsnaam laten? Zijn ze nou werkelijk helemaal van den pot gerukt om al dat donker gekleurde volk maar te verwelkomen? Edoch, gelukkig zijn er de ‘Bekende Nederlanders’ die nu al staan te trappelen om een paar van dien welbespraakte goed opgeleide vaklieden in huis te nemen.

View original post 295 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s