Category Archives: Uncategorized

Demagogen 66

via Nepnieuws.

Advertisements

Kabinet Rutte III blijft anti-Israël resoluties VN steunen

OpinieZ

Wie denkt dat Rutte III met de ChristenUnie en een VVD-minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) Halbe Zijlstra de anti-Israëlische en pro-Palestijnse koers van Rutte II gaat verleggen, komt bedrogen uit. Ons BuZa-schip vaart vrolijk verder in de anti-Israëlische wateren van de VN en de EU.

Oud beleid
Weliswaar deed minister Zijlstra in zijn eerste kameroptreden de toezegging niet voortijdig of uit tactische overwegingen een Palestijnse staat te erkennen maar dat is, in tegenstelling tot wat velen denken, geen nieuw beleid. De vorige PvdA-ministers Timmermans en Koenders konden zich, gebonden als zij waren aan harde vooraf gemaakte afspraken met de VVD, domweg niet overgeven aan hun Palestijnse erkenningsdriften. Zijlstra’s nieuwe belofte betreft gewoon oud beleid waarover een VVD-kabinet zonder de PvdA wel openlijk kan spreken. Buiten deze cosmetische aanpassing verandert er beleidsmatig niets.

Gedaanteverwisseling
Het is Halbe Zijlstra die een gedaantewisseling heeft ondergaan. Hèt politieke talent op de rechterflank van de…

View original post 1,319 more words